Безплатна доставка над 250.00 лв | Лесно връщане на продукти до 30 дни | Свържи се с нас: 02 920 1002
BGN
  • USD
  • BGN
Филтри

Категории

Защита на личните данни1.ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ1.1. Личните данни, които се събират при извършване на доброволна регистрация /Клиентски профил/, подадена от Клиента поръчка или изпращане от клиента запитване до https://koledzhikov.bg относно интересна за  Вас стока или услуга са:

- име и фамилия, 

- имейл адрес, 

- телефонен номер и/или други,

- пощенски код на населеното място, 

- специални инструкции, ако бъдат попълнени такива,

- данни от обществения Facebook профил на клиента, ако влезе в нашата система, чрез него,

- данни от обществения Google+ профил на клиента, ако влезе в нашата система, чрез него, 

- адрес за  доставка на избраната от вас стока или услуга.

- IP адрес от който  се извършва конкретната операция, с цел оторизиране разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури,

анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки;1.2. С цел нормалното обезпечаване на процеса на он-лайн поръчка на  стоки и услуги, на  Клиентът се предоставя възможност да изяви своето изрично съгласие, че предоставя по горе описаните свои лични или други данни на https://koledzhikov.bg.

Той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

  а) За поддържане на акаунта на Клиента, включително генериране на заявки за поръчки, изпращане на поръчани стоки и услуги, генериране на необходимите документи;

  б) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл, в случай, че е  предоставилтакова изрично съгласие;

  в) осъществяване на пазарни проучвания, наблюдение на продажбите и клиентското поведение.

  г) за връзка с клиента във връзка с изпълнение на  конкретна поръчка или  процесите по изпълнението и. Действието се  извършва от оторизиран служител на https://koledzhikov.bg.


1.3 Лични данни, които се събират автоматично:

   Когато посещавате някоя от уеб страниците ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не  Ви идентифицира лично. Тези данни се записват в сърварните ни Log Files. 

   Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителя: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в https://koledzhikov.bg и кои страници в сайта сте посетили.


1.4  Действия на https://koledzhikov.bg, с цел  защита личните данни на Клиента:

   С цел ограничаване на възможността за съхранение на минимално количество от лични данни за  Клиента, ние сме  възприели следната  търговска политика:

- Всеки  един КЛИЕНТ може да  направи  поръчка или запитване  към https://koledzhikov.bg, без да се налага да има задължителна регистрация.

Всеки  клиент има възможност да попълни  само необходимата лична информация, която ще му  позволи да осъществи  директен контакт с https://koledzhikov.bg, чрез  формата заобслужване на поръчката или чрез формата за изпращане на запитване.

Преди да изпрати тази информация КЛИЕНТА има възможност изрично да се  съгласи или откаже изложената в него информация да бъде използване за целите описани в секция 1 от настоящият документ.

- Паролата, която се създава автоматично при генериране напоръчка е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.

- Запазването на поверителността и сигурността на личната информация на Клиента е с най-висок приоритет. Достъп до нея имат  само онези служители на https://koledzhikov.bg, които трябва да влязат в контакт с нея, с цел обработка на Вашата поръчка, запитване или изпращане на маркетингово съобщение в случай, че сте дали изрично съгласие. 

Клиентската  информация ще остане поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

https://koledzhikov.bg съхранява Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира професионалното Ви  обслужване.

В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в https://koledzhikov.bg или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване безвъзмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

- Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.


1.5 Права и възможности на Клиента във връзка с обработване на личните му данни:

Клиента разполага с определени права, съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които се съхраняват, а именно:

  а). Клиента има право да изисква достъп и да получи информация по отношение личните данни, които се съхраняват за него, както и информация, касаеща целите на обработването;

  б). Клиента има право по всяко време да поиска коригиране на неточни данни, свързани с него, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

  в). Клиента по всяко време може да оттегли съгласието си за използване на неговите лични данни, които са предоставени в предходен момент;

  г). Ако Клиента прецени, че не желае https://koledzhikov.bg да обработва личните му данни, то същия има право да бъде //забравен//, т.е. Клиента може по всяко време да поиска личните му данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

    - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

    - в случай,  че се оттегли съгласието си за обработване на личните му данни;

    - ако личните данни се обработват незаконосъобразно;

    - в случай, че Клиента е възразил срещу обработването на личните му данни;

    - други случаи, предвидени в законодателството, уреждащи защитата на личните данни;1.6 Всички изброени права може да упражнени, чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на електронен адрес на https://koledzhikov.bg: office@kol-bg.com.

  Заявлението трябва да съдържа най-малко следното:

    1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

    2. описание на искането;

    3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.


1.7 Полезна информация за КЛИЕНТА:

Има редица полезни Интернет информационни ресурси, които могат да са Ви от полза, с цел да  контролирате поверителността си онлайн, ето един полезен линк

  - инициативата за мрежова реклама http://www.youronlinechoices.com/bg/.

  Горещо Ви препоръчваме да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра Ви, който използвате.

  За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация в https://koledzhikov.bg, молим да посетите следните страници:

http://www.google.bg/privacypolicy.html и кои страници в сайта сте посетили.


1.4  Действия на https://koledzhikov.bg, с цел  защита личните данни на Клиента:
С цел ограничаване на възможността за съхранение на минимално количество от лични данни за  Клиента, ние сме  възприели следната  търговска политика:
- Всеки  един КЛИЕНТ може да  направи  поръчка или запитване  към https://koledzhikov.bg, без да се налага да има задължителна регистрация.
Всеки  клиент има възможност да попълни  само необходимата лична информация, която ще му  позволи да осъществи  директен контакт с https://koledzhikov.bg, чрез  формата за  обслужване на поръчката или чрез формата за изпращане на запитване.
Преди да изпрати тази информация КЛИЕНТА има възможност изрично да се  съгласи или откаже изложената в него информация да бъде използване за целите описани в секция 1 от настоящият документ.
- Паролата, която се създава автоматично при генериране на  поръчка е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.
- Запазването на поверителността и сигурността на личната информация на Клиента е с най-висок приоритет. Достъп до нея имат  само онези служители на https://koledzhikov.bg, които трябва да влязат в контакт с нея, с цел обработка на Вашата поръчка, запитване или изпращане на маркетингово съобщение в случай, че сте дали изрично съгласие.
Клиентската  информация ще остане поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.
- https://koledzhikov.bg съхранява Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира професионалното Ви  обслужване.
В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в https://koledzhikov.bg или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване безвъзмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.
- Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.
Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

1.5 Права и възможности на Клиента във връзка с обработване на личните му данни:
Клиента разполага с определени права, съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които се съхраняват, а именно:
а). Клиента има право да изисква достъп и да получи информация по отношение личните данни, които се съхраняват за него, както и информация, касаеща целите на обработването;
б). Клиента има право по всяко време да поиска коригиране на неточни данни, свързани с него, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
в). Клиента по всяко време може да оттегли съгласието си за използване на неговите лични данни, които са предоставени в предходен момент;
г). Ако Клиента прецени, че не желае https://koledzhikov.bg да обработва личните му данни, то същия има право да бъде //забравен//, т.е. Клиента може по всяко време да поиска личните му данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- в случай,  че се оттегли съгласието си за обработване на личните му данни;
- ако личните данни се обработват незаконосъобразно;
- в случай, че Клиента е възразил срещу обработването на личните му данни;
- други случаи, предвидени в законодателството, уреждащи защитата на личните данни;


1.6 Всички изброени права може да упражнени, чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на електронен адрес на https://koledzhikov.bg: office@kol-bg.com.
Заявлението трябва да съдържа най-малко следното:
1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

1.7 Полезна информация за КЛИЕНТА:
Има редица полезни Интернет информационни ресурси, които могат да са Ви от полза, с цел да  контролирате поверителността си онлайн, ето един полезен линк
- инициативата за мрежова реклама http://www.youronlinechoices.com/bg/.
Горещо Ви препоръчваме да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра Ви, който използвате.
За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация в https://koledzhikov.bg, молим да посетите следните страници:
http://www.google.bg/privacypolicy.html

Коледжиков ЕООД
BG103000896
Адрес на регистрация: гр. Варна, ул. Васил Петлешков 12 (До Технически университет Варна и 10-ти пощенски клон)
Адрес за кореспонденция:
гр. Варна, ул. Васил Петлешков 12 (До Технически университет Варна и 10-ти пощенски клон), п.к. 171
Email: office@kol-bg.com
Тел: 052 303 590 ; 02 920 1002 ; 0888 526 133

Върни До Горе